Statut szkoły

 

Plan Lekcji rok szk. 2019/2020

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

Regulamin wycieczek

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły - regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

 

Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Załączniki - hospitacja