Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

 

Informacje o szkole:

Dyrektor szkoły: Jolanta Czarnecka
Organ prowadzący szkołę: Gmina Kętrzyn
Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 9 (w tym 2 przedszkola)
Liczba nauczycieli: 17
Liczba osób administracji, obsługi: 9
Liczba uczniów: 160 (w tym 45 w oddziałach przedszkolnych)

 

Czym dysponujemy:

Liczba sal lekcyjnych: 14
Sala gimnastyczna
Boiska (piłka nożna, piłka ręczna)
Biblioteka
Pracownia komputerowa z rzutnikiem multimedialnym (internet)
Szkolne arboretum
Szkolne lapidarium
Klasa "pod chmurką"

 

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Biedaszkach został otwarta 1 listopada 1945 roku. Jej dyrektorem była pani Jadwiga Józefowicz.
1 września 1992 roku oddany został do użytku nowy budynek szkolny, który służy nam do dzisiaj.
6 stycznia 1994 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku sali sportowej.
13 października 1995 roku naszej szkole nadano imię Janusza Korczaka. Został również poświęcony sztandar szkoły.

 

Symbolika sztandaru:

zielone tło – dla wszystkich jest to kolor nadziei. Król Maciuś I marzył o tym: „Żeby dzieci z całego świata miały jednego koloru sztandar. Może dzieci wybiorą sobie zielony sztandar, bo dzieci lubią las, a las jest zielony.”
słońce – oznacza radość i pogodę ducha;
dłoń trzymająca książkę – symbol dążenia do wiedzy i samodoskonalenia się;
drut kolczasty – symbolizuje męczeńską śmierć Janusza Korczaka i jego podopiecznych w obozie koncentracyjnym w Treblince

 

8 czerwca 2000 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Szkoły. Datę tę wybrano, by upamiętnić poświęcenie sztandaru internatu Domu Sierot prowadzonego przez Janusza Korczaka.
Wrzesień 2000 r. założyliśmy szkolny ogród warzywny w celu obniżenia kosztów dożywiania uczniów.
13 marca 2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie sali komputerowej, której głównym sponsorem była Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Maj 2009 r. - uroczyste otwarcie szkolnego arboretum. Sadzonki 90 gatunków drzew i krzewów otrzymane od Nadleśnictwa Srokowo oraz zakupione dzięki dotacji prywatnych sponsorów.
Czerwiec 2012 r. - uroczyste otwarcie szkolnego lapidarium. Pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, firmy Ursus Biedaszki Małe, p. Jana Stępkowskiego. Pomoc merytoryczna: Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Dyrektorzy szkoły od 1945r.

1. Jadwiga Józefowicz
2. Wanda Stawowa
3. Tadeusz Kowalik
4. Janusz Zyborowicz
5. Maria Borkowska
6. Tomasz Kmito
7. Dariusz Mielnik
8. Romualda Murawska
9. Jolanta Czarnecka

 

Historia Biedaszek

Biedaszki (Biedasken, później Gross Neuhof). W najbliższej okolicy wsi, nad rzeką Guber odkryto pruskie grodzisko, zwane przez miejscową ludność Górą Zamkową. Pierwszy akt nadania pochodzi z 6 listopada 1558 roku. Wielki mistrz Zakonu Ludwik von Erlichschausen nadał wówczas Wernhardowi Siefferddorferowi 18 włók. Biedaszki były wtedy majątkiem na prawie magdeburskim. W 1785 roku była już to wieś licząca 17 domów, w pobliżu znajdował się folwark z 2 domami. W 1817 roku Biedaszki miały 20 domów i 145 mieszkańców, w 1939 roku żyły tu 803 osoby.

W lipcu 1945 roku Biedaszki zwane wówczas Wielkim Dworem były siedzibą gminy. Pierwszym wójtem mianowano Witolda Pakultinisa. W grudniu tego roku w wyniku nowego podziału administracyjnego gminę przeniesiono do Rastemborka(Kętrzyna), ale w lipcu 1946 roku przekazano ją na powrót do Wielkiego Dworu. Gminna Rada Narodowa powstała tu 30 września 1946 roku. W skład gminy wchodziło wówczas 40 miejscowości o łącznej powierzchni 9511,52 ha. Od 1954 roku Biedaszki były siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Przewodniczącymi GRN byli kolejno Aleksander i Edmund Dopierała. Na mocy uchwały z 28 czerwca 1960 roku dokonano ponownie zmiany nazwy GRN z Biedaszki na Kętrzyn. W 1950 roku powstała tu biblioteka gminna, niedługo potem otwarto w Biedaszkach Wiejski Dom Kultury.W marcu 1953 roku utworzono Państwowy Ośrodek Maszynowy przekształcono go 1 lipca 1974 roku w Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa wchodzące później w skład Kętrzyńskiego Zjednoczenia Rolniczo - Przemysłowego. W 1970 roku Biedaszki liczyły 503 mieszkańców i były tu również: ośmioklasowa szkoła podstawowa, dom kultury, biblioteka i sala kinowa na 98 miejsc. W 1973 roku sołectwo Biedaszki obejmujące sześć miejscowości należało do gminy Kętrzyn . I tak jest do dnia dzisiejszego.