Nauczyciele:

 

1) Elżbieta Pskowska - dyrektor szkoły, j. polski
2) mgr Anna Kołakowska - klasa "0"
3) mgr Ewa Stępkowska - klasa I
4) mgr Lilla Duczek - klasa II, muzyka
5) mgr Ksenia Góźdź - j. polski, 
6) mgr Barbara Szulich - oddział przedszkolny
7) mgr Jolanta Czarnecka - przyroda, biologia, chemia, WDŻ
8) mgr Romualda Murawska - matematyka, fizyka
9)  Aleksandra Jurach - j. angielski
10) mgr Tomasz Kopeć - religia
11) mgr Lucyna Gabryszak - pedagog, doradztwo zawodowe,świetlica
12) mgr Piotr Kacprzycki - informatyka, technika, historia
13) mgr Joanna Szwark - j. rosyjski
14) mgr Marek Bazyluk - wych. fizycz.
15) mgr Bartosz Machniewski - zaj. rewalidacyjno-wychowawcze
16) mgr Dorota Rozbicka - biblioteka, matematyka
17) mgr Bożena Kołodziej - geografia, nauczyciel wspomagający
18) mgr Ewa Dziemiela - WOS, historia
19) mgr Anna Czubaszek - edukacja dla bezpieczeństwa
20)  Elżbieta Więcek - wych. fiz., biblioteka
21)  Ewa Woźniak - j. ang.,świetlica
 


Pomoc nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi:

1) Aneta Sadlak

2) Jolanta Kuriata

 

Pracownicy administracji i obsługi:


 

1) Dorota Werbanowska

2) Krystyna Knut

3) Katarzyna Szczepańska

4) Jadwiga Kręciewska
5) Anna Tryjanowska

6) Anna Patrycja Tryjanowska
7) Włodzimierz Ciborski