harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

oświadczenie o wielodzietności

 

karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

zgłoszenie z obwodu do klasy I