W naszej szkole od wielu lat działa aktyw biblioteczny, do którego należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki oraz wykazujący się chęcią  dobrowolnego  uczestnictwa  w  jej  działalności. Podczas zajęć członkowie koła poznają pracę biblioteki od nieco innej strony niż przeciętny użytkownik. Zgłębiają tajniki wiedzy na temat warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej, nabywają też praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej (proste naprawy książek, obsługa stołu bibliotecznego, porządkowanie regałów z książkami i czasopismami). Chętnie dyżurują przy wypożyczaniu książek, włączaniu zwróconych woluminów do księgozbioru, pomocy w codziennej, jak też miesięcznej statystyce. Dbają o porządek. Szczególną troską otaczają najmłodszych czytelników. Jednak przede wszystkim rozwijają zainteresowania czytelnicze dotyczące zarówno książek jak i czasopism.

 

 

 

Aktyw biblioteczny:


Kornelia Zapałowska
Martyna Wysocka

Alicja Boczulak
Laura Zapałowska

 

 

Opiekun:

Dorota Rozbicka