Rys historyczny


 W najbliższej okolicy wsi, nad rzeką Guber odkryto pruskie grodzisko, zwane przez miejscową ludność Górą Zamkową. Pierwszy akt nadania pochodzi z 6 listopada 1558 roku. Wielki mistrz Zakonu Ludwik von Erlichschausen nadał wówczas Wernhardowi Siefferddorferowi 18 włók. Biedaszki były wtedy majątkiem na prawie magdeburskim. W 1785 roku była już to wieś licząca 17 domów, w pobliżu znajdował się folwark z 2 domami. W 1817 roku Biedaszki miały 20 domów i 145 mieszkańców, w 1939 roku żyły tu 803 osoby. W lipcu 1945 roku Biedaszki zwane wówczas Wielkim Dworem były siedzibą gminy. Pierwszym wójtem mianowano Witolda Pakultinisa. W grudniu tego roku w wyniku nowego podziału administracyjnego gminę przeniesiono do Rastemburka (Kętrzyna), ale w lipcu 1946 roku przekazano ją na powrót do Wielkiego Dworu. Gminna Rada Narodowa powstała tu 30 września 1946 roku. W skład gminy wchodziło wówczas 40 miejscowości o łącznej powierzchni 9511,52 ha. Od 1954 roku Biedaszki były siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Przewodniczącymi GRN byli kolejno Aleksander i Edmund Dopierała. Na mocy uchwały z 28 czerwca 1960 roku dokonano ponownie zmiany nazwy GRN z Biedaszki na Kętrzyn.3