POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA

Inspektor Ochrony Danych
w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Biedaszkach:

Rafał Andrzejewski


dane do kontaktu: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl ,
nr tel: 515421685, 504976690

 

 

Obowiązek Informacyjny