1. Aktyw biblioteczny - D. Rozbicka
2. Zajęcia sportowe - M. Bazyluk
3. Koło szachowe - P. Kacprzycki
4. Związek Harcerstwa Polskiego - B. Szulich
5. Koło ekologiczne  - K. Góźdź,
6. Zajęcia muzyczne - L. Duczek
7. Samorząd Uczniowski - K. Góźdź