1. Aktyw biblioteczny - D. Rozbicka
2. Zajęcia sportowe - M. Bazyluk
3. Zajęcia plastyczne- B. Szulich

4. PCK - L. Gabryszak
5. Koło języka angielskiego - A. Jurach
6. Koło szachowe - P. Kacprzycki
7. Związek Harcerstwa Polskiego - B. Szulich
8. Koło ekologiczne  - K. Góźdź,
9. Zajęcia muzyczne - L. Duczek
10. Samorząd Uczniowski - B. Szulich